W chwili obecnej nie są pobierane opłaty z tytułu korzystania z serwisu.

W przypadku chęci skorzystania z opcji szybkich płatności online, organizator jest zobowiązany do podpisania odrębnej umowy z firmą Blue Media, która jest operatorem tych płatności. Koszty związane z obsługą szybkich płatności online naliczane są przez Blue Media, a prowizja wynosi 1,5%. Rejestracji można dokonać pod adresem https://oplacasie.bm.pl/admin/login