Rajd Nordic Walking w Ojcowskim Parku Narodowym - start Złota Góra

Data
20.10.2019
Godzina
09:00
Miejscowość
Ojców
Oficjalna strona
Kontakt z organizatorem
sylvia.pasinska@gmail.com
504128181
Nazwa zawodów
Dystans
Typ zawodów
Rajd Nordic Walking w Ojcowskim Parku Narodowym - start Złota Góra
15 km
Zawody dla dorosłych
Lokalizacja
Złota Góra parking leśny.
32043 Ojców
Start rajdu parking na Złotej Górze w Ojcowie

O zawodach

Jesienny Rajd nordic walking w Ojcowie - start ze Złotej Góry, przejście górskie z najpiękniejszymi widokami - nie może Cię zabraknąć, rajd poprowadzi Mistrzyni Europy w nordic walking Sylwia Pasińska - Skowron.

Będziemy się zachwycać piękną złotą jesienią w Ojcowie, atrakcji i zapierających dech w piersiach widoków i podejść oraz premii górskich nie zabraknie!

Pamiętajcie liczba miejsc jest ograniczona, zatem jeśli się zapisaliście i nie idziecie  - to proszę zwolnijcie miejsce, ktoś inny skorzysta.
Udział w rajdzie jest bezpłatny.

LIMIT MIEJSC 50 osób!

Zapraszamy Was na bezpłatny  spacer Nordic Walking po Ojcowskim Parku Narodowym, który poprowadzi Mistrzyni Europy 🏅🌲🌳 Gorąco zapraszamy Osoby, które chciałyby pierwszy raz spróbować spaceru z kijami. Nasi Instruktorzy pokażą Wam prawidłową technikę Nordic Walking! 
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem 👇
REGULAMIN RAJDU NORDIC WALKING   20.010.2019
I . CEL IMPREZY
1. Propagowanie nordic walking jako prostej i ogólnodostępnej formy aktywności ruchowej, zdrowego stylu życia.
2. Integracja i współpraca osób w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania sportowego, stosujących i propagujących zdrowy styl życia.
3. Promocja walorów rekreacyjnych miasta i gminy Skała.
II. ORGANIZATORZY
Organizatorem imprezy jest Fundacja VITAL Dbam o Zdrowie ul Spacerowa 7 Jerzmanowice, NIP 513-024-87-29
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Rajd Nordic Walking odbędzie się 20.10.2019 r. w Ojcowskim Parku Narodowym i jego otulinie.
2. Rozpoczęcie nastąpi  w terminie wskazanym w póżniejszych komunikatach
3. Trasa rajdu przebiegać będzie po terenie Ojcowskiego Parku i jego otulinie
4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń obsługi rajdu.
5. W Rajdzie może uczestniczyć maksymalnie 50 osób.
IV. UCZESTNICTWO
1. W Rajdzie Nordic Walking prawo startu mają osoby, które do dnia 20.10.2019 r. ukończą 18 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w rajdzie pod warunkiem posiadania pisemnej zgody opiekuna na udział w imprezie, z tym że osoby poniżej 16 lat mogą wziąć udział pod osobistą opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
2. Rajd rozegrany zostanie na trasie liczącej około 15 km.
3. Rajd ma charakter rekreacyjny i nie będzie dokonywany pomiar czasu.
4. Uczestnicy powinni posiadać własne kije do nordic walking. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość wypożyczenia kijków. W tym celu należy powiadomić Organizatora nie później niż na 2 dni przed rajdem o chęci ich wypożyczenia poprzez napisanie komentarza do postu na Fb o treści „proszę o rezerwację kompletu kijów” - o ile te bedą jeszcze dostepne.
V. ZGŁOSZENIA
1. Udział w rajdzie jest bezpłatny.
2. Za zgłoszenie uważa się rejestracja w portalu zapisyonline.com.
3. Zapisanie się w za pośrednictwem portalu zapisyonline.com oznacza zapoznanie się z regulaminem rajdu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji imprezy przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące, a także na publikację wizerunku uczestnika.
4. Osoby zgłaszające uczestnictwo bezpośrednio przed rozpoczęciem rajdu, wyrażają odpowiednie zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku w formie pisemnej.
5. Zaznaczenie „wezmę udział” jest oznacza także zadeklarowanie przez uczestnika braku medycznych przeciwwskazań do wzięcia udziału w rajdzie.
VI. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników rajdu.
2. Organizator zapewnia posiłek regeneracyjny na zakończenie rajdu - tylko dla osób wcześniej zgłoszonych - w wydarzeniu na fcb lub telefonicznie pod numerem 504 128 181
3. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, wynikające z winy uczestnika.
5. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę, poza sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany i ostatecznej interpretacji Regulaminu.
7. Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.
8. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby własne organizatora, oraz podmiotów współpracujących z organizatorem. Organizator będzie przetwarzał te dane w celu organizacji i promocji imprezy, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.
10. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami rajdu mogą być nieodpłatnie wykorzystywane przez prasę, radio i tv.
11. Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu zawodów, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
12. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

Kontakt z organizatorem

Wyślij wiadomość