Oblęzenie Skały Rajd Nordic Walking - 13 km

Data
22.09.2018
Godzina
11:00
Miejscowość
Skała
Typ zawodów
Nordic walking
Dystans
13 km
Zakończone

O zawodach

Zapraszamy Was na bezpłatny 13 km - wersja trudniejsza i 6 km wersja łatwiejsza - spacer Nordic Walking po Ojcowskim Parku Narodowym, który poprowadzi Mistrzyni Europy 🏅🌲🌳 Gorąco zapraszamy Osoby, które chciałyby pierwszy raz spróbować spaceru z kijami. Nasi Instruktorzy pokażą Wam prawidłową technikę Nordic Walking!
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem 👇
REGULAMIN RAJDU NORDIC WALKING “Oblężenie Skały” W Skale 22.09.2018
I . CEL IMPREZY
1. Propagowanie nordic walking jako prostej i ogólnodostępnej formy aktywności ruchowej, zdrowego stylu życia.
2. Integracja i współpraca osób w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania sportowego, stosujących i propagujących zdrowy styl życia.
3. Promocja walorów rekreacyjnych miasta i gminy Skała.
II. ORGANIZATORZY
Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Moja Polska ul. Zamłynie 51, 21-046 Minoga NIP: 513-024-86-46
e-mail: kontakt@moja-polska.org
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Rajd Nordic Walking “Oblężenie Skały” odbędzie się 22.09.2018 r. w Ojcowskim Parku Narodowym i jego otulinie.
2. Rozpoczęcie nastąpi o godzinie 11.00 przy parkingu zewnętrznym Gimnazjum w Skale ul Połetka dla trasy długiej i z parkingu w Ojcowie koło mostku dla trasy krótkiej.
3. Trasa rajdu przebiegać będzie po terenie Ojcowskiego Parku i jego otulinie
4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń obsługi rajdu.
5. W Rajdzie może uczestniczyć maksymalnie 50 osób.
IV. UCZESTNICTWO
1. W Rajdzie Nordic Walking prawo startu mają osoby, które do dnia 22.09.2018 r. ukończą 18 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w rajdzie pod warunkiem posiadania pisemnej zgody opiekuna na udział w imprezie, z tym że osoby poniżej 16 lat mogą wziąć udział pod osobistą opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
2. Rajd rozegrany zostanie na trasie liczącej około 13 km.
3. Rajd ma charakter rekreacyjny i nie będzie dokonywany pomiar czasu.
4. Uczestnicy powinni posiadać własne kije do nordic walking. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość wypożyczenia kijków. W tym celu należy powiadomić Organizatora nie później niż na 2 dni przed rajdem o chęci ich wypożyczenia poprzez napisanie komentarza do postu na Fb o treści „proszę o rezerwację kompletu kijów” - o ile te bedą jeszcze dostepne.
V. ZGŁOSZENIA
1. Udział w rajdzie jest bezpłatny.
2. Za zgłoszenie uważa się rejestracja w portalu zapisyonline.com.
3. Zapisanie się w za pośrednictwem portalu zapisyonline.com oznacza zapoznanie się z regulaminem rajdu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji imprezy przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące, a także na publikację wizerunku uczestnika.
4. Osoby zgłaszające uczestnictwo bezpośrednio przed rozpoczęciem rajdu, wyrażają odpowiednie zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku w formie pisemnej.
5. Zaznaczenie „wezmę udział” jest oznacza także zadeklarowanie przez uczestnika braku medycznych przeciwwskazań do wzięcia udziału w rajdzie.
VI. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników rajdu.
2. Organizator zapewnia posiłek regeneracyjny na zakończenie rajdu - tylko dla osób wcześniej zgłoszonych - w wydarzeniu na fcb lub telefonicznie pod numerem 504 128 181
3. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, wynikające z winy uczestnika.
5. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę, poza sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany i ostatecznej interpretacji Regulaminu.
7. Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.
8. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby własne organizatora, oraz podmiotów współpracujących z organizatorem. Organizator będzie przetwarzał te dane w celu organizacji i promocji imprezy, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.
10. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami rajdu mogą być nieodpłatnie wykorzystywane przez prasę, radio i tv.
11. Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu zawodów, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
12. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

Lista startowa

Filtruj:
Status
Szukaj zawodnika
Nr Imię i nazwisko Klub/Drużyna Rok urodzenia Płeć Status
1 Sylwia Pasińska - Skowron Pruszyński Sport Team/ Skalskie Asy 1977 Kobieta Opłacony
2 Małgorzata Dutkowska Skalskie Asy 1978 Kobieta Opłacony
3 Ewelina Pedo Skalskie Asy 1984 Kobieta Opłacony
4 Joanna Basoń Skalskie Asy 1978 Kobieta Opłacony
5 Krystyna Pęczek 1977 Kobieta Opłacony
7 Małgorzata Szemberska KlubSportu.pl 1974 Kobieta Opłacony
8 Paweł Szemberski KlubSportu.pl 1974 Mężczyzna Opłacony
9 Jolanta Szczepaniuk 1969 Kobieta Opłacony
10 Joanna Banachowicz 1973 Kobieta Opłacony
12 Andrzej Haberka Skalskie Asy 1976 Mężczyzna Opłacony
14 Sylwia Seweryn Skalskie Asy 1981 Kobieta Opłacony
15 Kazimierz Adamek Skalskie Asy 1955 Mężczyzna Opłacony
16 Helena Adamek Skalskie Asy 1955 Kobieta Opłacony
17 Natalia Seweryn Skalskie Asy 2009 Kobieta Opłacony
18 Bogumiła Seweryn Skalskie Asy 1958 Kobieta Opłacony
19 Emilia Parzelka 1964 Kobieta Opłacony
21 Jolanta Kulesa Skalskie Asy 1983 Kobieta Opłacony
22 Marzena Haberka SKALSKIE ASY 1978 Kobieta Opłacony
23 Elżbieta Błachno 1949 Mężczyzna Opłacony
24 Marzena Spychała 1970 Kobieta Opłacony
25 Lesław Spychała 1966 Mężczyzna Opłacony
26 Aneta Madejska 1979 Kobieta Opłacony
27 Katarzyna Kruk 1977 Kobieta Opłacony
28 Elżbieta Dorota Blachno 1952 Kobieta Opłacony
29 Maria Osak 1949 Kobieta Opłacony
30 Danuta Zadęcka 1954 Kobieta Opłacony
31 Krystyna Tomczyk 1951 Kobieta Opłacony
32 Janina Salata 1948 Kobieta Opłacony
33 Janina Salata 1949 Kobieta Opłacony
34 Danuta Zicz Skalskie Asy grupa treningowa nordic walking Skała! 1972 Kobieta Opłacony
35 Weronika Nowak 1988 Kobieta Opłacony
36 Ewa Contucci Viking Nordic Team Częstochowa 1977 Kobieta Opłacony
37 Jagoda Kolarska 1988 Kobieta Opłacony
38 Józef Piąty Skalskie Asy 1954 Mężczyzna Opłacony
39 Marzena 2018 Kobieta Opłacony
40 Agnieszka Guzior Klubsportu.pl 1974 Kobieta Opłacony
41 Tymoteusz Kruk 2004 Mężczyzna Opłacony
42 Cyprian Kruk 2002 Mężczyzna Opłacony
43 Beata Natorska Skalskie Asy 1969 Kobieta Opłacony
44 Daniel Natorski 2004 Mężczyzna Opłacony
45 Leszek Czechowski 2004 Mężczyzna Opłacony
46 Monika Czechowska 1974 Kobieta Opłacony
47 Adama Zadęcki 1946 Mężczyzna Opłacony
48 Elżbieta Zadęcka-Cieślik 1978 Kobieta Opłacony
49 Małgorzata Sacha 1978 Kobieta Opłacony
50 Iwona Göbel 1975 Kobieta Opłacony