III JEŻOBIEG

Data
13.01.2019
Godzina
14:00
Miejscowość
Zgierz
Oficjalna strona
Kontakt z organizatorem
jezobieg@gmail.com
663368284
Nazwa zawodów
Dystans
Typ zawodów
Bieg na 1 km
Zapisy zakończone
1 km
Bieg
Lokalizacja
Park Miejski im. Tadeusza Kościuszki
95-100 Zgierz

O zawodach

UWAGA❗WAŻNE❗
1. W związku z opadami, roztopami i mrozami okazało się, że aktualnie MOSiR nie nadaje się na bieg. Powstałe lodowe nierówności grożą kontuzją.
Dlatego JEŻOBIEG i MINI JEŻOBIEG wracają do Parku Miejskiego im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu. Godziny są aktualne, a w sobotę wytyczę trasę dla dzieciaków i zamieszczę ją tutaj.
Dzisiaj każdy zawodnik otrzyma maila z tą wiadomością.

2.11 styczna 2019 roku o 23:59 kończą się zapisy dlatego każda osoba, która jutro dokona jakiejkolwiek wpłaty będzie musiała przesłać potwierdzenie przelewu na e-mail: jezobieg@gmail.com

1. Bieg trwa godzinę 14:00 - 15:00 .W czasie jego trwania zliczane są indywidualne okrążenia zawodników. Po zakończeniu biegu i zliczeniu okrążeń sponsor wpłaci kwotę bezpośrednio na konto WOŚP. 1 okrążenie = 1 zł 2. Cała kwota wpisowego jest przeznaczona na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 3.Udział zawodnika w biegu oznacza akceptację regulaminu co za tym idzie: Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w biegach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu. Każdy z uczestników biegu wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku poprzez opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, lokalnej prasie, radio i TV oraz wykorzystanie w materiałach promocyjnych w celu prowadzenia działań informacyjno - promocyjnych dotyczących realizacji zajęć oraz działalności Organizatora. Zawodnik jest świadomy stanu swojego zdrowia i oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do udziału w biegu. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.

Kontakt z organizatorem

Wyślij wiadomość