MINI JEŻOBIEG - 1 km

Data
13.01.2019
Godzina
14:00
Miejscowość
Zgierz
Typ zawodów
Bieg
Dystans
1 km
Oficjalna strona
Opłata startowa
30,00 zł

O zawodach

1. W MINI JEŻOBIEGU zapraszamy do udziału dzieci i młodzież w wieku do 15 lat.

2. Bieg trwa godzinę 14:00 - 15:00 .W czasie jego trwania zliczane są indywidualne okrążenia zawodników. Po zakończeniu biegu i zliczeniu okrążeń sponsor wpłaci kwotę bezpośrednio na konto WOŚP.
1 okrążenie = 1 zł

3. Cała kwota wpisowego jest przeznaczona na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

4. Za osoby , które nie ukończyły 18 roku życia i stan ich zdrowia biorą odpowiedzialność ich rodzice/opiekunowie.

5. Osoby , które nie ukończyły 18 roku życia muszą biec wraz z opiekunem.

6. Rodzice/opiekunowie zapisując osoby, które nie ukończyły 18 roku życia na bieg akceptują regulaminu co za tym idzie:

Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w biegach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

Każdy z uczestników biegu lub rodzic/opiekun w przypadku osób niepełnoletnich wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku poprzez opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, lokalnej prasie, radio i TV oraz wykorzystanie w materiałach promocyjnych w celu prowadzenia działań informacyjno - promocyjnych dotyczących realizacji zajęć oraz działalności Organizatora.

Rodzic/ opiekun jest świadomy stanu zdrowia osoby niepełnoletniej i oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do udziału w biegu.

Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność rodzica/opiekuna i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.


Pobierz regulamin

Lista startowa

Filtruj:
Status
Szukaj zawodnika
Nr Imię i nazwisko Klub/Drużyna Rok urodzenia Płeć Status
1 ZUZANNA N OWAK 2010 Kobieta Opłacony
[brak] Aleksander koza Szakale Bałut Łódź 2010 Mężczyzna Nieopłacony
[brak] Antoni Pilarski 2008 Mężczyzna Nieopłacony
[brak] Bartosz Szymczyk SNG WILD DUCKS 2006 Mężczyzna Nieopłacony
[brak] Gabriel kotlicki 2006 Mężczyzna Nieopłacony
[brak] Maksymilian koza Szakale Bałut Łódź 2007 Mężczyzna Nieopłacony
[brak] Małgorzata Kowalewska Szakale Bałut Łódź 2008 Kobieta Nieopłacony
[brak] Mikołaj Kociszewski 2012 Mężczyzna Nieopłacony
[brak] Zofia Kosiewicz 2012 Kobieta Nieopłacony